Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

308

Hãy Yêu Mến Đồng Loài

(Love One Another)

Hãy yêu mến đồng loài,

Như ta đã yêu người.

Điều răn mới ban cho:

hãy yêu thương mọi người.

Như thế mới biết được,

người đang dẫn bước theo ta,

Thì ngươi phải thật

lòng yêu mến lẫn nhau.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>