Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

202

Hỡi Môn Đồ Trung Tin

(Oh, Come, All Ye Faithful)

1. Hỡi môn đồ trung tín,

Dìu dắt nhau vui hát du dương.

Vô nơi Bết Lê Hem chiêm ngưỡng thật tận tường.

Chúa tể muôn sứ thánh

Nay giáng sinh chỗ tầm thường

 

(điệp khúc)

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ.

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ vua ta.

 

2. Ban âm nhạc thiên sứ đều

Trỗi vang khúc hát hân hoan.

Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng.

Sáng danh Cha nơi cao

Vinh hiển quy Chúa mọi đàng.

(điệp khúc)

 

3. Hoan nghinh thần nhân anh hài

Giáng sinh giữa chúng ta.

Nay bao vinh quang thuộc anh nhi thánh kia đời đời.

Chúa Con hạ sinh nay

Trong xác thịt giống loài người.

(điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>