Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

144

Giờ Phút Yên Tịnh

(Secret Prayer)

1. Một đôi khi tâm hồn con an vui

Quên hết mối lo phiền ưu.

Là chính lúc bước gần Cha toàn năng

Lúc con khấn nguyện kêu cầu.

 

(Điệp khúc)

Ước nguyện lòng con mãi nhiệt thành

Đêm qua ngày thành tâm nguyện cầu.

Nguyện xin Chúa gần bên đưa dắt

giúp đỡ trên bước đường hiểm nguy.

 

2. Đường nẻo nhỏ thẳng tận thông thiên

Cung nơi có sứ thiên ngợi ca.

Vào đến chốn ấy là khi con nhớ

Hết tâm luôn thầm nguyện cầu.

(Điệp khúc)

 

3. Cuộc sống như con thuyền đang phiêu lưu

Gặp sóng lớn đe dọa luôn.

An ủi lớn nhất là con luôn biết

Chúa lắng nghe lời nguyện cầu.

(Điệp khúc)

 

4.Đường đi gian nan gặp bao chông gai

Cuộc sống khó khăn hiểm nguy.

Vị Chúa sẽ đến, sẽ đến cứu giúp

Nếu con chân thành nguyện cầu.

(Điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>