Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

142

Giờ Tôi Cầu Xin

(Sweet Hour of Prayer)

1. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm thay.

Cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay

Giục tôi quì nơi bệ Cha yêu dấu.

Trút luôn tâm tư, nguyện ước, nhu cầu

Gặp lúc đau đớn, xót xa, buồn than

Ngài đến an ủi tâm linh nhẹ nhàng.

Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới

Ấy do những phút cầu xin thiết tha

Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới

Ấy do những phút cầu Chúa thứ tha.

 

2. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm thay.

Cánh thiêng đem theo lời tôi vút bay

Trình lên cho Cha rằng tôi luôn tin

Chúa chắc ban ơn người ngóng trông Ngài.

Vì Chúa khuyên kiếm Chúa ở mọi nơi,

Tin tưởng Kinh Thánh, trông cậy ơn Ngài,

Vậy nên tôi đem phiền lo bối rối

Hiến lên, dâng lên cầu xin trước ngôi

Vậy nên tôi đem phiền lo bối rối

Hiến lên, dâng lên cầu khấn ngôi trời.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>