Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

305

Ánh Sáng Thiêng Liêng

(The Light Divine)

1. Muôn hoa trên rừng cây cỏ núi đồi

đón chào ánh sáng thiêng liêng.

Dâng cao trong hồn con nổi chan chứa

sức sống hạnh phúc tràn lan.

 

(Điệp khúc)

Ánh sáng ấy chúng con nguyện cầu

luôn soi dân hồn con.

Xin cho con mở mắt để nhận

biết ý Chúa luôn luôn.

Ánh sáng Phúc Âm phải được dạy

là công tác của Ngài giao.

Niềm tin vẫn trong tâm hồn rực sáng

Chân lý luôn soi đường.

 

2. Xin cho muôn đời chiếu sáng đức tin

nơi hồn của mỗi trẻ thơ.

Như hoa dang còn e ấp. Chờ đón

đến lúc rộ nở đầy hương

(Điệp khúc)

 

3. Hôm nay con vì vắng thiếu đức tin

nên chẳng hiểu Thánh Ý Cha.

Xin cho tâm hồn con được thanh tẩy

để cố học hỏi lời Cha.

(Điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>