Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

227

Ánh Thái Dương Trong Hồn Tôi

(There Is Sunshine in My Soul Today)

1. Tại cõi lòng này dương quang đang chói

Sáng rõ muôn màu tỏa soi

Sự sáng ngời này không sao so sánh

Bởi Giê Su là ánh sáng

 

(Điệp khúc)

Ánh thái dương này, ánh vinh hạnh đầy

giờ bình yên vui tươi thắm cả tâm hồn

Lúc Giê Su vui tươi mỉm miệng cười

Lòng tôi thắm ánh dương sáng ngời.

 

2. Hòa khúc nhạc lòng tôi nay cao xướng

Một khúc nhạc mừng thánh vương

Những khúc thần diệu tội không thể hát,

Nhưng Giê Su luôn nghe thấu

(Điệp khúc)

 

3. Hiện cảnh mùa xuân trong tôi phơi phới

Lúc Chúa đến gần với tôi

Bình an chợt từ lòng tôi vui hát,

với hoa thiên ân thơm ngát

(Điệp khúc)

 

4. Hiện cõi lòng đầy yêu thương vui sướng,

kính mến, hy vọng, tán dương.

Bởi phước lành từ Cha tôi ban xuống,

gíup tương lai tôi tươi sáng

(Điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>