Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

282

Ta Gặp Lại Nhau Tại Trường Sa Bát

(We Meet Again In Sabbath School)

1. Cùng hạnh ngộ nơi Sa Bát yêu dấu

đúng vào ngày riêng của Chú

Tại nơi muôn hân hoan luôn xuất phát

với yêu thương khắp mọi nơi

Cùng nhau dâng câu hát khen khen ngợi

Chúa Cha cai trị cõi trời

Lòng ghi ơn sâu giọng ta bay vút

kính khen ơn cứu chuộc ta

 

2. Gặp nhau lại nơi Sa Bát vui bấy

đề học lời răn của Chúa

Đường hẹp dồn chân nhưng đưa ta đến

khôn ngoan thông sáng hằng mong.

Lạy Cha xin cho Thánh Linh đến ngự

trái tim chúng con chân thành.

Thành tâm thương yêu và hầu việc

Chúa muôn đời không dám lìa xa.

 

3. Ngày nay gặp nhau mừng vui khôn xiết

có thầy bạn luôn yêu mến

Tại đây bình an kề vai ta quyết

nghe lời ơn phước truyền rao

Và ghi sâu tâm trí bao lẽ thật

phúc âm nghĩa soi tỏ tường

Hằng năm cùng nhau ngày Sa Bát

nhớ ta mong ta sẽ gặp nhau.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>