Âm Nhạc cho Giới Trẻ

  Âm Nhạc cho Giới Trẻ

  Hãy ngợi khen Chúa với những bài ca, âm nhạc, khiêu vũ. - Giáo Lý và Giao Ước 136:28

  Hãy ngợi khen Chúa với những bài ca, âm nhạc, khiêu vũ.

  Âm nhạc có thể làm phong phú cuộc sống của các anh chị em. Âm nhạc có thể gây dựng và soi dẫn các anh chị em cùng giúp các anh chị em đến gần Cha Thiên Thượng hơn. Âm nhạc có một ảnh hưởng sâu đậm trong tâm trí, tinh thần, và hành vi của các anh chị em.

  Hãy cẩn thận chọn loại âm nhạc mình lắng nghe. Hãy chú ý đến cảm nghĩ của các anh chị em khi nghe nhạc. Một số loại nhạc có thể mang đến những thông điệp tà ác và hủy diệt. Đừng nghe loại nhạc nhằm khuyến khích sự vô luân hay ca ngợi sự bạo động qua lời ca, nhịp điệu hay cường độ. Đừng nghe loại nhạc sử dụng lời lẽ thô tục hay xúc phạm hoặc khuyến khích việc làm tà ác. Âm nhạc như vậy có thể làm mất đi khả năng nhạy cảm thuộc linh của các anh chị em.

  Học hát các bài thánh ca. Các bài thánh ca có thể nâng cao tinh thần các em, hướng các anh chị em đến hành động ngay chính, và giúp các anh chị em chống lại các cám dỗ của kẻ nghịch thù.

  Đọc thêm trong sách “Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ” trực tuyến hoặc xin hỏi thầy giảng thanh niên thiếu nữ mình cho một bản.

  Năm 2015 Chủ Đề cho Giới Trẻ

  'Vậy, hỡi các ngươi là kẻ bắt tay vào công việc phục vụ Thượng Đế' - Giáo Lý và Giao Ước 4:2

  Tải Xuống Toàn Bộ Album (bằng tiếng anh)

  1. “Embark” by Elijah Thomas
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc: nam, nữ | video

  2. “Closer” by Kyle Thorn
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc | câu chuyện

  3. “Show Them” by Maddie Wilson
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc | câu chuyện

  4. “Silent” by Grayson O’Very
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc | câu chuyện

  5. “Fragile” by Anna Richey
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc  câu chuyện

  6. “This Life” by Nick Neel
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc

  7. “Someone He Can Count On” by Bailey Lawson
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc | câu chuyện

  8. “Good to Be Alive” by Regan Rindlisbacher
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc

  9. “Inside Out” by Aaliyah Rose
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc

  10. “Only You” by Micah Rindlisbacher
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc | câu chuyện

  11. “We’re Just People” by Madilyn Paige
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc | câu chuyện

  12. “I Can Do All Things” by Tanner Townsend
  mp3 | karaoke | bản âm nhạc | câu chuyện

  Những Chủ Đề Trước Đây
  (Sẽ mở trang mới bằng tiếng anh.)

  Xem Năm 2014 Chủ Đề cho Giới Trẻ

  Xem Năm 2013 Chủ Đề cho Giới Trẻ

  Xem Năm 2012 Chủ Đề cho Giới Trẻ

  Nghe và tải xuống thêm âm nhạc cho Giới Trẻ miễn phí.

  'Vì tâm hồn ta vui thích bài ca của con tim; phải, bài ca của người ngay chính là lời nguyện cầu dâng lên ta, và sẽ được đáp ứng bằng một phước lành trên đầu họ'  Giáo Lý và Giao Ước 25:12.

  'Vì tâm hồn ta vui thích bài ca của con tim; phải, bài ca của người ngay chính là lời nguyện cầu dâng lên ta, và sẽ được đáp ứng bằng một phước lành trên đầu họ' Giáo Lý và Giao Ước 25:12.

  Trở Lại