All Articles

  Chính là nhờ sự làm việc mà nhiều người được ban phước. Chính nhờ sự đảm nhận trách nhiệm này trong các nhóm túc số các anh cả và các Hội Phụ Nữ mà các vị giám trợ sẽ có thể tập trung thời gian và những nỗ lực của họ cho thế hệ đang vươn lên.
  Bởi vì mối quan ngại về nguy cơ lây lan virus corona, Đền Thờ Taiwan Taipei sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau khi kết thúc các phiên lễ thường lệ vào thứ Bảy, ngày 15 tháng Hai, năm 2020.
  Lời Mời năm 2020 của Tôi Tới Anh Chị Em Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
  Chủ Tịch Nelson đưa ra lời đề nghị giúp đỡ
  Các Nguồn Tài Liệu cho Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em
  Khám Phá, Thu Thập, Kết Nối
  Tìm Thấy Niềm Vui trong Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em
  Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình
  Chào Mừng đến với Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em!
  Hướng Dẫn Những Người Tư Vấn của Tiểu Giáo Khu cho Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình
  Các Buổi Họp Phối Hợp của Tiểu Giáo Khu