All Articles

  Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã làm lễ động thổ đền thờ đầu tiên tại Thái Lan vào ngày thứ Bảy, 26 tháng Một, năm 2019.
  Những thay đổi về lịch trình các buổi họp ngày Chủ Nhật sẽ được thực hiện trong tháng Một năm 2019
  Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã làm gương cho tất cả chúng ta sống theo, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại.
  Công việc luôn luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực và cũng đáng để làm. Thử thách then chốt là duy trì được sự cân bằng tốt giữa gia đình, công việc, Giáo Hội, và sự an lạc cá nhân.
  Anh Cả Randy D. Funk thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Á
  Việc đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm trong cuộc sống đã ban phước cho tôi như thế nào?
  Đệ nhất cố vấn mới được xướng tên trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi
  Anh Cả Carl B. Cook và Anh Cả Robert C. Gay được xướng tên trong Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi
  Hai vị lãnh đạo mới được xướng tên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ
  Chúng tôi kính mời các anh chị em tín hữu và bạn bè cùng chúng tôi tham dự buổi phát sóng lại Đại Hội Trung Ương Thường Niên lần thứ 188 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
  Đền Thờ Đầu Tiên tại Thái Lan của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giê Su Ky Tô. Đền thờ sẽ được xây cất bởi những vật liệu tốt nhất và nhân công giỏi nhất hiện có sẵn và sẽ là ngôi nhà thờ phượng đầy tính thẩm mỹ trong cộng đồng.
  Các cách thức giúp chúng ta làm lịch sử gia đình