All Articles

  Khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu như hoạt động leo núi cũng giống như khởi đầu trong công việc của một người xây dựng chi nhánh trọn thời gian. Không ai biết được chính xác điều gì sẽ đến. Chúng ta đều biết rằng nó sẽ rất thú vị nhưng cũng rất mệt nhọc, khó khăn nhưng cũng rất đáng để bỏ công sức
  Chúng tôi kính mời các anh chị em tín hữu và bạn bè cùng chúng tôi tham dự buổi phát sóng lại Đại Hội Trung Ương lần thứ 187 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
  Hãy tìm hiểu những lợi ích cho các bậc cha mẹ khi tham dự các buổi hội thảo về em bé.
  Tự lập là một nguyên tắc mà tác động đến mọi mặt cuộc sống chúng ta - về thế tục, thuộc linh, cảm xúc, thể chất, và xã hội
  Chủ tịch Thomas S. Monson khẳng định rằng việc tham dự đền thờ giúp đỡ chúng ta trong những thử thách của cuộc sống hàng ngày: “Khi các anh chị em và tôi đi đến ngôi nhà thánh của Thượng Đế, nếu ghi nhớ các giao ước chúng ta lập ở bên trong đền thờ, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chịu đựng mọi thử thách và khắc phục mọi cám dỗ. Trong chốn thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy bình an; chúng ta sẽ được đổi mới và được củng cố.”
  Những buổi hội thảo giảng dạy các nguyên tắc trợ giúp người xây dựng chi nhánh đối mặt với những thử thách sau khi trở về từ công việc phục vụ trọn thời gian
  Lớp Học Gia Đình Hạnh Phúc – Nơi Củng Cố Gia Đình
  Hãy đọc về những cách thức để chúng ta có được những phước lành của việc tuân giữ Ngày Sa Bát trong cuộc sống hiện đại ngày nay
  Chúa yêu thương những người nắm giữ chức tư tế của Ngài và những người sống theo trách nhiệm của mình để yêu mến Thượng Đế, sống xứng đáng, chia sẻ phúc âm, và lãnh nhận các bổn phận liên quan đến gia đình và hôn nhân trong đền thờ
  Khi chúng ta tuân theo một luật pháp thì chúng ta sẽ được nhận những phước lành đã được hứa, .. và sẽ luôn có niềm hy vọng nơi và qua Đấng Mê Si Thánh và qua sự chuộc tội thiêng liêng của Ngài.
  Cách tốt nhất để giữ cho con cái chúng ta ở trên con đường thẳng và hẹp là bằng cách nâng chúng lên với tư cách là con cái biết đặt Đấng Ky Tô làm trọng tâm trong cuộc sống của chúng
  Câu chuyện về một ngày đặc biệt của một nhóm các anh chị em, những người đã kiên nhẫn chờ đợi để được lập giao ước với Chúa