Công Việc Gia Phả

  Công Việc Gia Phả
     << Trở lại >>

  Chúng tôi tin rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta muốn các gia đình sống hạnh phúc với nhau trong cuộc sống này, và sống cùng với nhau trong cuộc sống mai sau. Chúa Giê Su ban cho các môn đồ quyền năng 'buộc ở dưới đất' và 'ở trên trời' (Ma Thi Ơ 16:19). Trong thời đại của chúng ta, Ngài đã dạy rằng thẩm quyền này có thể gắn bó gia đình với nhau mãi mãi — ông bà và tổ tiên, vợ chồng, con, cháu — một gia phả mà sẽ không bao giờ chết.

  Với tình yêu thương này cho gia đình, Giáo Hội chúng tôi đã có những nỗ lực đáng kể để bảo tồn lịch sử gia đình và gia phả trên toàn thế giới. Và chúng tôi thực hiện tất cả các nghiên cứu này để cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người.


  <<Đọc thêm về Tìm Việc Làm và Xây Dựng Công Việc Kinh Doanh          

  Trở lại trang 
  những điều có giá trị đối với chúng tôi

  Đọc thêm>> về Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển của Giáo Hội tại Việt Nam